Διασφάλιση Ποιότητας

Στην ΕΛΛΑΦΡΙΚ Α.Ε. πληρούμε και ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων ISO και HACCP σε όλες τις δραστηριότητες και τα τμήματά μας, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

Επίσης είμαστε πιστοποιημένοι από την TUV AUSTRIA HELLAS για την εισαγωγή και την εμπορεία Βιολογικού καφέ.

.t3-video { background: #fff !mportant; min-height: 0px !important; }